Tisztviselőtelepi Önkormányzati Egyesület

Mikulás

Google bookmarkTwitterFacebookBlogter.hu

Beszámoló és tervek

Kedves Tisztviselőtelepi Lakótársaink!

A Tisztviselőtelepi Önkormányzati Egyesület (TÖE) a lakókörnyezetünkért történő közös tenni akarás előmozdítása érdekében az idei évtől bevezeti azt a gyakorlatot, hogy az év végéhez közeledve tájékoztatást ad a végzett munkáról, és a következő évi terveiről. Várjuk véleményeiket, javaslataikat az elvégzett munkánkkal, illetve a jövő évi tervekkel kapcsolatban. Nagyra értékeljük, ha valaki a javaslaton, ötleten kívül tevékenyen részt is tud venni a programok megvalósításában.

Tájékoztató a 2019. évi tevékenységünkről, eseményekről

• 2019. évben, és jövőre is folytatjuk a Józsefvárosi Zeneiskolával fennálló támogatási programot, amelynek keretében két, a Telepen lakó, és/vagy tanuló fiatal zeneiskolai tandíját 1-1 tanévre átvállaljuk. A kedvezményezett tanulókat a Zeneiskolával közösen választjuk ki.

• Az első kézből nyerhető információk, és a kapcsolattartás céljából rendszeresen részt vettünk a Képviselőtestület ülésein.

• A Napfény Táncsport Egyesülettel folytatott együttműködés alapján a TÖE házban rendszeresen táncoktatás folyik. Ezúton is hívjuk fel minden kedves Lakótársunk figyelmét, hogy a tánc nagyon jó társas elfoglaltság, mozgáslehetőség és egyben agytorna is. Nem is kell messzire menni. Mindenkinek csak ajánlani tudjuk, érdemes kihasználni a lehetőséget.

• Március elején a TÖE alapító elnökét, dr. Pruzsinszky Józsi bácsit köszöntöttük 90. születésnapján. Közreműködtünk fényképes életrajzának összeállításában, és az évforduló Józsefváros Újságban való megjelentetésében.

• Március 22-én a "Te szedd" országos akció keretében hét fővel szedtük a szemetet, és gy űjtöttük a zöldhulladékot a Golgota téren. A Kolónia csapatával közösen 13 zsákot töltöttünk meg.

• Nagy öröm és megtiszteltetés volt számunkra, hogy Józsefváros Önkormányzata "Józsefvárosért" kitüntetésben részesítette Egyesületünket. Az átadó ünnepség az Uránia Filmszínházban volt 2019. március 24-én. Elnökünk, Reiner Gábor vette át a kitüntetést dr. Sára Botond polgármestertől, és dr. Kocsi Máté országgyűlési képviselőtől.

• Áprilisban ismét teleptakarítási akciót hirdettünk. Ennek keretében a JGK által biztosított jelölt zsákokat osztottunk ki azoknak, akik jelentkeztek, vállalva a házuk előtti járda és zöldsáv megtisztítását. A felhívásra 46 ház jelentkezett, összesen 100 db zsákot osztottunk ki.

• Június 7-én tartottuk meg a hagyományos Rózsabált az Üllői úton lévő Millennium Hotelben 106 vendég részvételével. A terem, az ellátás a korábbi évekhez hasonlóan színvonalas volt. A zenét ismét a Lobo Latino zenekar szolgáltatta. A Józsefvárosi Zeneiskolából Lénárt György és Bress Bálint adott rövid gitárkoncertet, majd az operaénekes Derzsi György opera/operett műsorát láthattuk. Volt még versenytánc bemutató, éjfél el őtt pedig tombola sok nyereménnyel. A rendezvényre ellátogatott dr. Sára Botond polgármester úr, és dr. Ferencz Orsolya képviselő asszony is. Ezúton hívjuk fel mindenki figyelmét, hogy érdemes a bálra eljönni, aki eddig ott volt, mindenkinek nagyon tetszett, jól érezte magát.

• Júliusra elkészítettük a Telep közterületi fáinak és növényzetének állapotfelmérését (a 2017. évi felmérésünk után ezt már a második alkalommal végeztük el). Megállapodásunk alapján a felmérést átadtuk a JGK Városüzemeltetési Igazgatójának, és a kerületi Főkertésznek. A visszajelzések most is pozitívak voltak, a felmérést alapdokumentumként használják.

• Részt vettünk a Társak a Teleki Térért Egyesület által indított, a kerületi civil szervezetek közötti együttműködési programban. Az ez évi harmadik találkozót július 25-én a TÖE házban tartottuk.

• 2019. júliusában az Önkormányzat felkérésére véleményeztük az új kerületi építési szabályzat (JÓKÉSZ) tervezetét. Észrevételeink nagy részét elfogadták, és beépítették a szabályzatba. Kértük ezen kívül, hogy a Telepre benyújtott építési engedélyeket előzetesen megismerhessük, és biztosítsanak véleményezési jogot számunkra.

• Korábban a TÖE választmánya a Telep forgalmi rendjének szabályozását kérte az Önkormányzattól annak érdekében, hogy csökkenjen az átmenő forgalom. Augusztus 21-én Egry Attila alpolgármester úr vezetésével tárgyalást folytattunk a témában, amelyen megvitattuk a számunkra megküldött tervjavaslatot. Több ponton kértük a javaslat módosítását (Bláthy Ottó utca egy szakaszának szükséges, de hiányzó egyirányúsítása, szükségtelen egyirányúsítások megszüntetése, stb.), amit elfogadtak, és beépítették a tervezetbe. A tárgyaláson ezen kívül kértük a telepi bejárók, "szűkítők" felújítását, újjáépítését.

• 2019. szeptember 7-ére hirdettük meg a XV. Bogrács Fesztivált a Bláthy Ottó utca Benyovszky – Reguly közötti szakaszán. Sajnos a rendezvényt az eső részben elmosta: a fellépőket le kellett mondanunk, és a főzésre jelentkező csapatok fele is visszariadt. Öt bátor csapat viszont a bizonytalan idő ellenére is főzött, és senki nem bánta meg, hogy vállalta a „veszélyt”: 1 óra körül elállt az eső, és estig már semmi nem akadályozta meg, hogy jól érezhessük magunkat.

• 2019. október 20-án első alkalommal zenés estet rendeztünk a TÖE házban: Derzsi György operaénekes Meskó Zsolt: Szerelmem Sárdy című, Sárdy János életéről szóló darabját adta elő. Aki eljött, annak nagyon tetszett az előadás, ezért szándékaink szerint ezt a kulturális vonalat tovább kívánjuk folytatni.

• November 16-ára hirdettük meg az őszi Teleptakarítást, melynek előzménye volt, hogy a lombhullás kezdetétől vállaltuk, hogy a JGK által biztosított FKF-es zsákokat szétosztjuk a lakók között. A zsákosztás 4 ütemben történt, melynek során mintegy 600 db zsákot osztottunk ki azoknak, akik vállalták az ingatlanaik előtt az avar eltakarítását. A november 16-ai takarítást a JGK-val egyeztetve jó időben és jó hangulatban végeztük, mintegy 60 jelentkező ház részvételével. Külön meglepetés volt, hogy Pikó András polgármester úr feleségével és 6-8 fő önkéntessel a segítségünkre sietett.

• December 6-án ismét ellátogatott a TÖE házba a Mikulás. A találkozóra 21 gyermeket hoztak el szüleik, hozzátartozóik. A Mesehabbal társulat interaktív műsorral szórakoztatta a gyermekeket, majd megérkezése után a Mikulás személyre szóló mondatok kísértetében adta át az ajándékokat.

• December 9-én lakossági fórum volt a TÖE házban, melyet a Polgármesteri Hivatal szervezett. A fórumon bemutatkozott a választókerület újraválasztott képviselője dr. Ferencz Orsolya, valamint Pikó András polgármester és Rádai Dániel alpolgármester. A fórumra mintegy 65-70 fő jött el, és amennyire a 2 órás időkeret engedte, kérdéseket tehettek fel az új vezetésnek.

Terveink 2020. évre

Egyesületünk a jövő évben lesz 30 éves. Erről több programunkon is meg fogunk emlékezni, illetve részben ennek jegyében új programokat is tervezünk.

• Jövőre is megrendezzük az immár hagyományossá vált programjainkat: Rózsabál, Bogrács Fesztivál, Mikulás ünnepség, Teleptakarítási akciók.

• A remélt források esetén további közösségi programokat is tervezünk: a Telepiek Bláthy-parkot birtokba vevő megnyitó ünnepsége, Majális a parkban, Advent a Telepen, kulturális programok a TÖE házban: előadások, bemutatók, élménybeszámolók.

• Egyik fő célunk, hogy jó kapcsolatot építsünk ki az új kerületi vezetéssel, valamint az Önkormányzat szervezeteivel (pld. JGK) fennálló együttműködés és jó kapcsolat megtartása.

• Szorgalmazzuk a zöldfelmérésünkben jelzett problémák megoldását: tetőkre boruló lombkoronák, gyalogos és járműforgalmat is veszélyeztető ágak levágása, fapótlások stb.

• Kezdeményezésünket fenntartjuk a "Rezső" tér felújítására. Szeretnénk, ha a tervezés megtörténne, és a munkálatok beindulnának. Ezen kívül szeretnénk előrelépést elérni a templom méltó kivilágítása ügyében is, amely Budapest második legnagyobb temploma.

• Szeretnénk elérni az új forgalmi rend bevezetését, ami előtt az Önkormányzattal közösen tartott lakossági fórumon ismertetnénk a tervezetet.

• Javaslatunkra ígéretet kaptunk a Polgármesteri Hivataltól, hogy megvizsgálják annak lehetőségét, hogy 2020-tól a társasházakhoz hasonlóan a családi házak is pályázhassanak önkormányzati támogatásra, felújítási célra. Szeretnénk, ha ez idén realizálódhatna.

• Fontos célunk Egyesületünk taglétszámának bővítése, fiatalítása lehetőség szerint olyanok megnyerésével, akik akarnak és tudnak is részt venni a telepi közösségért folytatott munkában.

• Célunk továbbá, hogy anyagi mozgásterünk bővítéséhez támogatókat szerezzünk a tevékenységünkkel egyetértő, azt értékelő magánszemélyek és cégek köréből.

Ezúton szeretnénk rögzíteni, hogy a TÖE vezetése és mindenki, aki a programok megvalósításában közreműködik ezt kizárólag lokálpatrióta indíttatásból, szabadidejében, fizetség és költségtérítés nélkül végzi.

Minden kedves Lakótársunknak kívánunk békés, boldog Karácsonyi Ünnepeket, és boldog, sikeres 2020-as Új Esztendőt sok örömmel, szomorú események nélkül!

2019. december

a TÖE vezetősége 

Google bookmarkTwitterFacebookBlogter.hu

Tudósítás a 2019. november tizenhatodikai teleptakarításról

 

Tudósítás a 2019. november 16-ai Teleptakarításról

 

Idén november 16-án immár harmadik éve hívta a TÖE a Telepieket a nagy őszi tisztviselőtelepi avartakarításra. Ez a felhívás az idei takarítási akcióink utolsó felvonása volt.

Megelőzte, hogy a lombhullás kezdetekor a kijelölt rendész munkáját segítve  részben átvállaltuk az FKF -es zsákok házankénti kiosztását, amelyet a JGK bocsátott a Telepiek rendelkezésére, mintegy kiváltva a megszüntetett zöldhulladék tárolókat – amelyek üzemeltetése túl nagy terhet jelentett. A lombhulláshoz igazodva három ütemben összesen kb. 600 zsákot osztottunk ki, az utolsó ütemben azoknak, akik vállalták az avar gyűjtését az ingatlanaik előtt.

Plakátokon felhívást helyeztünk ki az utcákra, meghirdettük a honlapunkon, és mintegy 70 házhoz közvetlenül, elektronikusan is eljuttattuk. Sajnos ezekre a vártnál kevesebben jelentkeztek, de ennek ellenére 62 ház kapott a zsákokból, mivel azoknak is adtunk, akikről tudtuk, hogy részt szoktak venni a takarításban. Ebben a zsákosztási hullámban összesen mintegy 180 db zsákot osztottunk ki, házanként max. 3 db-ot.

Az idei felhívásunk fő célja is utcáink avarmentesítése volt. Az akciót a JGK Városüzemeltetési Igazgatójával, Sztanek Endre úrral és a kerületi főkertésszel Angi István úrral folytatott tárgyaláson készítettük elő. A tavalyi év gyakorlatához képest két jelentős változtatást vezettek be:

·         a gyűjtött avart komposztáló telepre szállítják,

·         az összehúzott avart nem konténerekbe tettük, hanem kisteherautóval a Bláthy Ottó utcában kijelölt gyűjtő pontra szállították, illetve több helyen az utcák szélein nagyobb kupacokat készítettünk.

A JGK vállalta, hogy a deponált, és kupacokba húzott leveleket a következő héten elszállítják. A kisteherautón kívül 3 fő munkatárssal is segítették az akciót.

Az ingatlanaik előtt sok lakótársunk takarított, viszont az elmúlt évekhez hasonlóan sajnos sokan voltak azok is, akik ebben nem vettek részt.

A saját házunk előtti takarításon kívül többen olyan szennyezett, közös területeket is takarítottunk, ahol ezt más nem tette meg. Így sok levéltől megszabadítottuk, illetve elszállításra előkészítettük többek között a Bláthy Ottó, a Delej, és a Benyovszky Móric utcákat. Egy lakótársunk kérésére nagy mennyiségű levelet takarítottunk el a Győrffy István utca – Rezső tét sarkán lévő ház elől.

A közös területek takarításában a TÖE évek alatt már jól összeszokott "kemény magja", 12-15 fő vett részt.

Nagy meglepetés és öröm volt számunkra, hogy Pikó András polgármester úr, kedves felesége, és velük mintegy 6-8 fős csapat is segítségünkre sietett, hogy részt vegyenek a Bláthy Ottó és Benyovszky Móric utcák avarmentesítésében.

Az idei takarítási akciót is sikernek értékeljük, mivel sokan csatlakoztak, és így együtt jelentős mennyiségű levéltől tisztítottuk meg a Telepet. Köszönet ezért mindenkinek, aki ebben részt vett, a JGK-nak a segítségért, és külön köszönet Polgármester úrnak és csapatának!

Reiner Gábor

elnök TÖE

Néhány fénykép a takarításról:

 

Google bookmarkTwitterFacebookBlogter.hu

Beszélgessünk közös ügyeinkről! Közösségi fogadóóra a Tisztviselőtelepen

 
Fogadoora 0912019
 
 
Google bookmarkTwitterFacebookBlogter.hu

Teleptakarítás

Teleptakaritas osz 2019

Google bookmarkTwitterFacebookBlogter.hu

Telepi séta

A Tisztviselőtelepi Önkormányzati Egyesület 2019. szeptember 28-án, szombaton 15 órától tartja „telepi sétá”-ját, mely másfél-két órát vesz igénybe. Találkozás a Bláthy Ottó u. 15. előtt.

Egy alkalommal kb. 25 főt tudunk fogadni, ezért kérjük, részvételi szándékát jelezze szeptember 27-én estig a 06-20-483-0664 telefonszámon vagy emailben a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. email címen.

Mindenkit várunk szeretettel!

TÖE

 

Google bookmarkTwitterFacebookBlogter.hu

Színházi est a Tisztviselőtelepen

szerelmem sardy final toweb

Történet egy plátói szerelemről, az életen át tartó rajongásról, egy fiatal művész magára találásáról, Sárdy János dalaival fémjelezve.

 

Írta: Meskó Zsolt

Rendezte: Harangi Mária

Előadja: Derzsi György

 

Google bookmarkTwitterFacebookBlogter.hu

Bográcsfesztivál 2019 közlemény

 

koponyeg

Kedves Barátunk,

tegnapi napon még csak két milliméter esőt jeleztek holnapra, a mai napon azonban már kilenc milliméter a valószínűsíthető eső mennyisége. Ennek ellenére a Bográcsfesztivál szervezői optimisták, nincs B tervünk, így a rendezvényünket - amennyiben lehetséges - megtartjuk.

Ha az időjárás mégsem lesz kegyes hozzánk, akkor a rendezvény elmarad, erről itt a honlapon tájékoztatunk benneteket, a fellépőket pedig szenélyesen értesítjük. 

 

Reméljük holnap kellemes időben bográcsozunk együtt!

 

TÖE

 

 

 

 

Google bookmarkTwitterFacebookBlogter.hu