Tisztviselőtelepi Önkormányzati Egyesület

Bográcsfesztivál közlemény

 

koponyeg

Kedves Barátunk,

tegnapi napon még csak két milliméter esőt jeleztek holnapra, a mai napon azonban már kilenc milliméter a valószínűsíthető eső mennyisége. Ennek ellenére a Bográcsfesztivál szervezői optimisták, nincs B tervünk, így a rendezvényünket - amennyiben lehetséges - megtartjuk.

Ha az időjárás mégsem lesz kegyes hozzánk, akkor a rendezvény elmarad, erről itt a honlapon tájékoztatunk benneteket, a fellépőket pedig szenélyesen értesítjük. 

 

Reméljük holnap kellemes időben bográcsozunk együtt!

 

TÖE

 

 

 

 

Google bookmarkTwitterFacebookBlogter.hu

Sportolj Józsefváros!

A sportversenyekre augusztus 30-áig lehet nevezni a https://jozsefvaros.hu/sportoljjozsefvaros oldalon.

 

 

 

 

 

Google bookmarkTwitterFacebookBlogter.hu

BOGRÁCSFESZTIVÁL

Érdemes már most bejegyezni a naptárba, hogy 2019. szeptember hetedikén két órától, a hagyományokhoz híven, idén is megrendezésre kerül a TÖE szervezésében a telepi Bogrács-Fesztivál.

 

 

A programok folyamatosan frissülnek. A részletekért kérem kattintson!

 

Bővebben: BOGRÁCSFESZTIVÁL

Google bookmarkTwitterFacebookBlogter.hu

Országzászló a Tisztviselőtelepen

Kivonat a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2019. április 30-án  megtartott 2. rendes üléséről:

 

Napirend 5/3. pontja

Javaslat az Országzászlóval kapcsolatos döntések meghozatalára (írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: dr. Sára Botond - polgármester, Sántha Péterné - alpolgármester

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 15 KÉPVISELŐ

A HATÁROZATHOZATALHOZ MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES

HATÁROZAT: 74/2019. (IV.30.) 12 IGEN 2 NEM 1 TARTÓZKODÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a 158/2015. (VI.25.) számú határozatában kifejezett szándékának megvalósítása érdekében, a 202/2016.(X.06.) számú határozatában megjelölt helyszínen (Budapest VIII. 28 kerület, Bláthy Ottó utca, Bíró Lajos utca és Vajda Péter utca közötti szakaszának Vajda Péter utca felőli végén) Országzászlót emel. Felelős: polgármester Határidő: 2019. április 30.

2. Az 1. pontban foglalt szobrászati szolgáltatás keretében az emlékmű tervezésére, kivitelezésére és elhelyezésére Mihály Gábor szobrászművészt kéri fel, egyúttal felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására a határozat mellékletében meghatározott tartalommal. Felelős: polgármester Határidő: 2019. április 30., a szerződés aláírása tekintetében 2019. május 06.

3. előzetes kötelezettséget vállal önként vállalt feladatként az Önkormányzat közhatalmi bevételeinek terhére az emlékmű fenntartására vonatkozóan 2020-tól határozatlan időre évente 50.000 Ft összegben, és felkéri a polgármestert, hogy a költségvetések készítésekor a határozatban foglaltakat vegye figyelembe. Felelős: polgármester Határidő: a 2020-tól az éves költségvetések készítése A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Pénzügyi Ügyosztály, Városépítészeti Iroda.

 

Google bookmarkTwitterFacebookBlogter.hu

TAVASZI TELEPTAKARÍTÁS

Google bookmarkTwitterFacebookBlogter.hu

TESZEDD! – A NAGY KERÜLETTAKARÍTÁS

 

Összefogás a tisztább, rendezettebb Józsefvárosért

 

    Józsefváros, az elmúlt évekhez hasonlóan idén is csatlakozott a TeSzedd! – Önkéntesen a tiszta Magyarországért elnevezésű országos szemétszedési kampányhoz. A TÖE hét fővel (Benoist Mónika, Dr. Mezey Ilona, Surnovszkyné Takács Márta, Surnovszky Zsófi, Reiner Gábor, Dr. Rizmayer Nándor és Szűcs Tamás) a Golgota téren Ferencz Orsolya szervezte csapatban szedte a szemetet március 22-én helybeli lakosokkal. Közel két óra alatt tizenhárom zsák szemét gyűlt össze, ennek nagyobb része száraz avar, zöldhulladék, kisebbik része pedig eldobott szemét.

 

 

    A nagy kerülettakarításnak köszönhetően négy köbméter szemét gyűlt össze. A szervezésben és a takarítás lebonyolításában a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ segédkezett.

   Az önkormányzat emellett a napokban negyven új, nagyméretű hulladékgyűjtő edényt is kihelyezett a forgalmasabb csomópontokra.

 

Amennyiben szeretne további képeket nézegetni a takarításról, kérem kattintson! 

 

Bővebben: TESZEDD! – A NAGY KERÜLETTAKARÍTÁS

Google bookmarkTwitterFacebookBlogter.hu

"Józsefvárosért" kitüntetést kapott a TÖE

 

Kedves Tagtársaink és telepi Lakótársaink!

 

Nagy megtiszteltetés érte Egyesületünket:

 

   Józsefváros Önkormányzata a Tisztviselőtelepi Önkormányzati Egyesületet „Józsefvárosért” emléklappal tüntette ki a közösségépítés, hagyományőrzés, és a Tisztviselőtelep és Józsefváros érdekében végzett tevékenységünk elismeréseként.

   A kitüntetést 2019. március 24-én vehettük át az Uránia Nemzeti Filmszínházban rendezett ünnepségen, ahol a kitüntetett 23 személy, illetve szervezet számára dr. Sára Botond polgármester, Sántha Péterné alpolgármester, és dr. Kocsis Máté országgyűlési képviselő adta át a „Józsefvárosért” emléklapon kívül a „Józsefvárosi Aranykoszorú-díj”, a „Jó sport”, a „Józsefvárosi Becsületkereszt”, és a „Díszpolgári Cím” kitüntetéseket. Az ünnepség állófogadással és kötetlen beszélgetéssel ért véget.

   A kitüntetés igen nagy örömmel töltött el bennünket, mivel valóban nagy megtiszteltetés, hogy az Önkormányzat ilyen módon ismerte el tevékenységünket.

 

Köszönjük Józsefváros!


 

 

 

Reiner Gábor

elnök, TÖE

 

 

Cikk a Józsefváros honlapon: 

https://jozsefvaros.hu/hir/6792/kituntettek-keruletunk-peldakepeit

 

 

Google bookmarkTwitterFacebookBlogter.hu

Adó 1%

Kérjük, hogy adója 1%-val támogassa az 1990-ben alapított Tisztviselőtelepi Önkormányzati Egyesületet!

egyszazalek

 

Egyesületünk célja a Telep értékeinek megőrzése, a környezet nyugalmának biztosítása és az itt lakók életkörülményeinek javítása. Támogatásával szeretnénk folytatni a Telep környezeti állapotának javítását, közösségi programjaink bővítését és színvonalasabbá tételét.

ADÓSZÁMUNK: 19657765-1-42

Köszönjük szépen támogatását.

Google bookmarkTwitterFacebookBlogter.hu