Tisztviselőtelepi Önkormányzati Egyesület

Sportolj Józsefváros!

A sportversenyekre augusztus 30-áig lehet nevezni a https://jozsefvaros.hu/sportoljjozsefvaros oldalon.

 

 

 

 

 

Google bookmarkTwitterFacebookBlogter.hu

BOGRÁCSFESZTIVÁL

Érdemes már most bejegyezni a naptárba, hogy 2019. szeptember hetedikén két órától, a hagyományokhoz híven, idén is megrendezésre kerül a TÖE szervezésében a telepi Bogrács-Fesztivál.

 

 

A programok folyamatosan frissülnek. A részletekért kérem kattintson!

 

Bővebben: BOGRÁCSFESZTIVÁL

Google bookmarkTwitterFacebookBlogter.hu

Országzászló a Tisztviselőtelepen

Kivonat a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2019. április 30-án  megtartott 2. rendes üléséről:

 

Napirend 5/3. pontja

Javaslat az Országzászlóval kapcsolatos döntések meghozatalára (írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: dr. Sára Botond - polgármester, Sántha Péterné - alpolgármester

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 15 KÉPVISELŐ

A HATÁROZATHOZATALHOZ MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES

HATÁROZAT: 74/2019. (IV.30.) 12 IGEN 2 NEM 1 TARTÓZKODÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a 158/2015. (VI.25.) számú határozatában kifejezett szándékának megvalósítása érdekében, a 202/2016.(X.06.) számú határozatában megjelölt helyszínen (Budapest VIII. 28 kerület, Bláthy Ottó utca, Bíró Lajos utca és Vajda Péter utca közötti szakaszának Vajda Péter utca felőli végén) Országzászlót emel. Felelős: polgármester Határidő: 2019. április 30.

2. Az 1. pontban foglalt szobrászati szolgáltatás keretében az emlékmű tervezésére, kivitelezésére és elhelyezésére Mihály Gábor szobrászművészt kéri fel, egyúttal felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására a határozat mellékletében meghatározott tartalommal. Felelős: polgármester Határidő: 2019. április 30., a szerződés aláírása tekintetében 2019. május 06.

3. előzetes kötelezettséget vállal önként vállalt feladatként az Önkormányzat közhatalmi bevételeinek terhére az emlékmű fenntartására vonatkozóan 2020-tól határozatlan időre évente 50.000 Ft összegben, és felkéri a polgármestert, hogy a költségvetések készítésekor a határozatban foglaltakat vegye figyelembe. Felelős: polgármester Határidő: a 2020-tól az éves költségvetések készítése A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Pénzügyi Ügyosztály, Városépítészeti Iroda.

 

Google bookmarkTwitterFacebookBlogter.hu

TAVASZI TELEPTAKARÍTÁS

Google bookmarkTwitterFacebookBlogter.hu

TESZEDD! – A NAGY KERÜLETTAKARÍTÁS

 

Összefogás a tisztább, rendezettebb Józsefvárosért

 

    Józsefváros, az elmúlt évekhez hasonlóan idén is csatlakozott a TeSzedd! – Önkéntesen a tiszta Magyarországért elnevezésű országos szemétszedési kampányhoz. A TÖE hét fővel (Benoist Mónika, Dr. Mezey Ilona, Surnovszkyné Takács Márta, Surnovszky Zsófi, Reiner Gábor, Dr. Rizmayer Nándor és Szűcs Tamás) a Golgota téren Ferencz Orsolya szervezte csapatban szedte a szemetet március 22-én helybeli lakosokkal. Közel két óra alatt tizenhárom zsák szemét gyűlt össze, ennek nagyobb része száraz avar, zöldhulladék, kisebbik része pedig eldobott szemét.

 

 

    A nagy kerülettakarításnak köszönhetően négy köbméter szemét gyűlt össze. A szervezésben és a takarítás lebonyolításában a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ segédkezett.

   Az önkormányzat emellett a napokban negyven új, nagyméretű hulladékgyűjtő edényt is kihelyezett a forgalmasabb csomópontokra.

 

Amennyiben szeretne további képeket nézegetni a takarításról, kérem kattintson! 

 

Bővebben: TESZEDD! – A NAGY KERÜLETTAKARÍTÁS

Google bookmarkTwitterFacebookBlogter.hu

"Józsefvárosért" kitüntetést kapott a TÖE

 

Kedves Tagtársaink és telepi Lakótársaink!

 

Nagy megtiszteltetés érte Egyesületünket:

 

   Józsefváros Önkormányzata a Tisztviselőtelepi Önkormányzati Egyesületet „Józsefvárosért” emléklappal tüntette ki a közösségépítés, hagyományőrzés, és a Tisztviselőtelep és Józsefváros érdekében végzett tevékenységünk elismeréseként.

   A kitüntetést 2019. március 24-én vehettük át az Uránia Nemzeti Filmszínházban rendezett ünnepségen, ahol a kitüntetett 23 személy, illetve szervezet számára dr. Sára Botond polgármester, Sántha Péterné alpolgármester, és dr. Kocsis Máté országgyűlési képviselő adta át a „Józsefvárosért” emléklapon kívül a „Józsefvárosi Aranykoszorú-díj”, a „Jó sport”, a „Józsefvárosi Becsületkereszt”, és a „Díszpolgári Cím” kitüntetéseket. Az ünnepség állófogadással és kötetlen beszélgetéssel ért véget.

   A kitüntetés igen nagy örömmel töltött el bennünket, mivel valóban nagy megtiszteltetés, hogy az Önkormányzat ilyen módon ismerte el tevékenységünket.

 

Köszönjük Józsefváros!


 

 

 

Reiner Gábor

elnök, TÖE

 

 

Cikk a Józsefváros honlapon: 

https://jozsefvaros.hu/hir/6792/kituntettek-keruletunk-peldakepeit

 

 

Google bookmarkTwitterFacebookBlogter.hu

Adó 1%

Kérjük, hogy adója 1%-val támogassa az 1990-ben alapított Tisztviselőtelepi Önkormányzati Egyesületet!

egyszazalek

 

Egyesületünk célja a Telep értékeinek megőrzése, a környezet nyugalmának biztosítása és az itt lakók életkörülményeinek javítása. Támogatásával szeretnénk folytatni a Telep környezeti állapotának javítását, közösségi programjaink bővítését és színvonalasabbá tételét.

ADÓSZÁMUNK: 19657765-1-42

Köszönjük szépen támogatását.

Google bookmarkTwitterFacebookBlogter.hu

A Tisztviselőtelepen járt a Mikulás

 

A Tisztviselőtelepi Önkormányzati Egyesület székházában december hatodika délutánján izgatottan és kíváncsian gyülekeztek a telepi gyerekek. Mire a legkésőbb érkezett kis vendég kabátja is fogasra került, már mókázott a két manó – Molli és Polli a Mesehabbal Társulatból. Pengett a gitár, szólt az ének és hamarosan megérkezett nagy piros zsákjával a Mikulás is. Helyet foglalt, feltette szemüvegét, és sorra szólította a kis vendégeket.

Megdicsérte, akit kellett és megdorgálta, aki ezt érdemelte – bár mivel nagy örömére csupa jó gyermek gyűlt össze, erre nem is volt szükség. Volt gyermek, aki verssel kedveskedett neki, és volt, aki mukkanni sem mert, vagy éppen izgalmában sírva fakadt. Egy dologban viszont mindegyikük egyetértett: nagy örömmel vették át az édességet és déli gyümölcsöt rejtő Mikulás csomagot! 

20181206 P1000540

A Mikulás csakhamar folytatta körútját, és a kis vendégek keksz, szaloncukor és narancs elmajszolása után lassan búcsút vettek. Úgy hallottam, akadt, aki aznap nem is tudott vacsorázni.          

 

dr. Mezey Ilona

 

Ha további képeket nézegetne, kérem kattintson!

 

Bővebben: A Tisztviselőtelepen járt a Mikulás

Google bookmarkTwitterFacebookBlogter.hu