Tisztviselőtelepi Önkormányzati Egyesület

A Tisztviselőtelep "ikonja", dr. Pruzsinszky József 90 éves!

 

Dr. Pruzsinszky József 1929. március 1-jén született az egyik őstelepes család gyermekeként. Nagyapja az 1890-es években  építette családi otthonukat a mai Bíró Lajos utcában, ahol jelenleg is él.

A Tisztviselőtelepi óvoda és elemi iskola után a Trefort utcai gimnáziumban érettségizett. Középiskolás éveire emlékezve vállalta el a Trefortos Öregdiák Egyesület elnöki tisztjét 2010-ben. A Budapesti Műszaki Egyetem Gépészmérnöki Karán 1956-ban gépészmérnöki oklevelet szerzett. Ezt követően a BME Gazdaságmérnöki tagozatát kitüntetéses oklevéllel elvégezve gazdasági mérnök is lett, és 1969-ben műszaki doktori címet szerzett. Gyémántdiplomáját 2016-ban vehette át.

1959-ben megnősült, feleségével, Merényi Zsuzsannával a napokban ünnepelték házasságkötésük 60-dik évfordulóját. Gábor fia családjával együtt szintén a Tisztviselőtelep lakója, Anna nevű unokája személyében immár az ötödik generáció él Budapest ezen kivételes lakónegyedében.

Óraadó tanárként, lektorként az Állami Vizsgáztató Bizottság tagjaként sok éven keresztül állt kapcsolatban az Ipari Üzemgazdasági Tanszékkel. Munkája elismeréseként az Egyetem "Bánki Donát" érmet adományozott számára. Aktív élete során nagy kohó- és gépipari vállalatoknál dolgozott vezető beosztásban, mint a Csepel Művek, és a Hajtómű- és Felvonógyár.

Titkárként tevékenyen részt vett a Szervezési és Vezetési Tudományos Társaság munkájában. 1987-ben elismerésként "Hevesi Gyula Díj" kitüntetést kapott. Ismertsége, elismertsége, és jó kapcsolatteremtő képessége segítette abban, hogy sok közéleti feladatra is felkérték. 1990. szeptember 30-án független egyéni önkormányzati képviselőnek választották meg Józsefváros 19-es számú, a Tisztviselőtelepet is magában  foglaló körzetében. A  kerületért végzett munkásságáért az Önkormányzat 2006-ban "Józsefvárosért " kitüntetésben részesítette.

Tevékenyen részt vett a tisztviselőtelepi hagyományok felélesztésében: a Tisztviselőtelepi Önkormányzati Egyesület 1990-es megalakításakor alapító tag, és az egyesület első elnöke is lett. Az Egyesületben végzett  kiemelkedő munkásságát 1998-ban "60 Éve Együtt" emlékplakettel jutalmazták, majd 2011. november 19-én a "Tisztviselőtelep  Díszpolgára" címet adományozták számára.Pap Zsolttal közösen társszerzője a Telep 115 éves történetét bemutató, 4 kötetből álló könyvsorozatnak. A könyvírás mellett sok éven keresztül a népszerű "Telepi séták" szervezője és vezetője volt.

Az 1991-ben újraalakuló Jeruzsálemi  Szent Sir Lovagrend magyar főbiztosságába meghívást kapott, és lovaggá avatták. A Tisztviselőtelepi Magyarok Nagyasszonya Templom Képviselőtestületének tagja, majd elnöke is volt. 2006-ban jelent meg a Magyarok Nagyasszonya Plébániatemplomról írott munkája.

1993-ban a Magyar Bioetikai Társaság alapító tagja, majd főtitkára. A Társaság "Magyar Bioetikai Szemle" című kiadványa egyik szerkesztője. Munkája elismeréseként 2017-ben Gaizler Gyula emlékéremmel tüntették ki. A Vajda Péter utcai Általános és Sportiskola Iskolaszékének sok éven keresztül elnöke volt. Alapító tagja a Józsefvárosi Értéktár Bizottságnak. Az ELTE Trefort Ágoston "Trefortos Öregdiák Egyesület" megalakításának egyik szervezője, majd elnöke. 2017-ben  munkásságát "Örökös Tiszteletbeli Elnök" címmel jutalmazták.

 

A TÖE Választmánya és tagsága nevében még sok nyugodt, egészségben töltött évet kívánunk a mindenki által csak Józsi bácsinak ismert dr. Pruzsinszky Józsefnek. Isten éltesse sokáig!

 

 

Google bookmarkTwitterFacebookBlogter.hu

Nekrológ - Váradi Gábor (1948-2018)

 Váradi Gábor (1948-2018)

 

TÖE elnöke: 2010-2012

  

Váradi Gábor 1948-ban született Csepelen. Szülei Gábor születése után költöztek a Tisztviselőtelepre, abba a családi házba, ahol Gábor az egész életét leélte. 

Gábor szüleinek egyetlen gyermeke volt. Testvér hiányában főleg a telepen lakó, hasonló korú fiúkkal állt szoros játszótársi, baráti kapcsolatban, együtt nőttek fel, ami szorosan összekötötte az életüket. 

Az általános iskolai tanulmányokat a Vajda Péter utcai Általános Iskolában végezte. Tanulmányait a József Attila Gimnáziumban folytatta, ott érettségizett 1967-ben. Diplomáját a Külkereskedelmi Főiskolán szerezte meg, marketing szakon. 

Egész életében a reklám szakmában dolgozott, a rendszerváltozás után alapított kis cégét haláláig vezette. 

Már gyerekkorától kezdve nagyon szerette a könyveket, rengeteget olvasott, és ez a szokása felnőttként is megmaradt. Nagyon művelt, tájékozott ember volt, intelligenciája remek humorérzékkel párosult. Szeretett színházba járni, szerette a jó filmeket, a könnyűzenét, amelyben igényes volt. 

1971-ben ismerte meg dr. Kaiser Máriát, akivel tanulmányaik befejezése után, 1978-ban házasodtak össze. Két gyermekük született: Márk és Vivien. 2017-ben érkezett meg első unokája Bella, aki boldog és büszke nagypapává tette. 

Családjával együtt nagyon szerette a kutyákat. Naponta többször is találkozhattunk vele, amint barátságos, jól nevelt kutyáit sétáltatva járta a telep utcáit. Beszélgetett az emberekkel, ismerte a helyi problémákat. 

Ezért is lett igen aktív tagja, majd vezetője is a Tisztviselőtelepi Önkormányzati Egyesületnek. Az Egyesületben 2000-től váratlan haláláig volt a Választmány, 2010-től az Elnökség tagja. 2010-12 között elnök, 2012-től haláláig alelnök volt. Fáradhatatlan és kitartó volt a telepért végzett munkában. Munkája eredménye volt az utcákban telepített közlekedéscsillapítók (ún. fekvőrendőrök) megépíttetése, és a Bíró Lajos, Reguly Antal és Benyovszky Móric utcák Könyves Kálmán körúti végének lezárása. Terveket készíttetett a telep forgalmi és parkolási rendjének megváltoztatása érdekében. Közreműködött abban, hogy az Elnök utca átmenő forgalma csökkenjen. Több, mint tíz éven át küzdött azért, hogy a fel- és leszálló repülőgépek okozta zajterhelés csökkenjen. 

2018. június 6-án bekövetkezett váratlan halálával nem csak családjában keletkezett betölthetetlen űr és mélységes fájdalom, de mindannyian elvesztettünk egy fáradhatatlan, a közösségért tenni tudó barátot.

 

Emlékét megőrizzük!

TÖE Választmány

 

Google bookmarkTwitterFacebookBlogter.hu