Tisztviselőtelepi Önkormányzati Egyesület

A Tisztviselőtelep "ikonja", dr. Pruzsinszky József 90 éves!

 

Dr. Pruzsinszky József 1929. március 1-jén született az egyik őstelepes család gyermekeként. Nagyapja az 1890-es években  építette családi otthonukat a mai Bíró Lajos utcában, ahol jelenleg is él.

A Tisztviselőtelepi óvoda és elemi iskola után a Trefort utcai gimnáziumban érettségizett. Középiskolás éveire emlékezve vállalta el a Trefortos Öregdiák Egyesület elnöki tisztjét 2010-ben. A Budapesti Műszaki Egyetem Gépészmérnöki Karán 1956-ban gépészmérnöki oklevelet szerzett. Ezt követően a BME Gazdaságmérnöki tagozatát kitüntetéses oklevéllel elvégezve gazdasági mérnök is lett, és 1969-ben műszaki doktori címet szerzett. Gyémántdiplomáját 2016-ban vehette át.

1959-ben megnősült, feleségével, Merényi Zsuzsannával a napokban ünnepelték házasságkötésük 60-dik évfordulóját. Gábor fia családjával együtt szintén a Tisztviselőtelep lakója, Anna nevű unokája személyében immár az ötödik generáció él Budapest ezen kivételes lakónegyedében.

Óraadó tanárként, lektorként az Állami Vizsgáztató Bizottság tagjaként sok éven keresztül állt kapcsolatban az Ipari Üzemgazdasági Tanszékkel. Munkája elismeréseként az Egyetem "Bánki Donát" érmet adományozott számára. Aktív élete során nagy kohó- és gépipari vállalatoknál dolgozott vezető beosztásban, mint a Csepel Művek, és a Hajtómű- és Felvonógyár.

Titkárként tevékenyen részt vett a Szervezési és Vezetési Tudományos Társaság munkájában. 1987-ben elismerésként "Hevesi Gyula Díj" kitüntetést kapott. Ismertsége, elismertsége, és jó kapcsolatteremtő képessége segítette abban, hogy sok közéleti feladatra is felkérték. 1990. szeptember 30-án független egyéni önkormányzati képviselőnek választották meg Józsefváros 19-es számú, a Tisztviselőtelepet is magában  foglaló körzetében. A  kerületért végzett munkásságáért az Önkormányzat 2006-ban "Józsefvárosért " kitüntetésben részesítette.

Tevékenyen részt vett a tisztviselőtelepi hagyományok felélesztésében: a Tisztviselőtelepi Önkormányzati Egyesület 1990-es megalakításakor alapító tag, és az egyesület első elnöke is lett. Az Egyesületben végzett  kiemelkedő munkásságát 1998-ban "60 Éve Együtt" emlékplakettel jutalmazták, majd 2011. november 19-én a "Tisztviselőtelep  Díszpolgára" címet adományozták számára.Pap Zsolttal közösen társszerzője a Telep 115 éves történetét bemutató, 4 kötetből álló könyvsorozatnak. A könyvírás mellett sok éven keresztül a népszerű "Telepi séták" szervezője és vezetője volt.

Az 1991-ben újraalakuló Jeruzsálemi  Szent Sir Lovagrend magyar főbiztosságába meghívást kapott, és lovaggá avatták. A Tisztviselőtelepi Magyarok Nagyasszonya Templom Képviselőtestületének tagja, majd elnöke is volt. 2006-ban jelent meg a Magyarok Nagyasszonya Plébániatemplomról írott munkája.

1993-ban a Magyar Bioetikai Társaság alapító tagja, majd főtitkára. A Társaság "Magyar Bioetikai Szemle" című kiadványa egyik szerkesztője. Munkája elismeréseként 2017-ben Gaizler Gyula emlékéremmel tüntették ki. A Vajda Péter utcai Általános és Sportiskola Iskolaszékének sok éven keresztül elnöke volt. Alapító tagja a Józsefvárosi Értéktár Bizottságnak. Az ELTE Trefort Ágoston "Trefortos Öregdiák Egyesület" megalakításának egyik szervezője, majd elnöke. 2017-ben  munkásságát "Örökös Tiszteletbeli Elnök" címmel jutalmazták.

 

A TÖE Választmánya és tagsága nevében még sok nyugodt, egészségben töltött évet kívánunk a mindenki által csak Józsi bácsinak ismert dr. Pruzsinszky Józsefnek. Isten éltesse sokáig!

 

 

Google bookmarkTwitterFacebookBlogter.hu