Tisztviselőtelepi Önkormányzati Egyesület

Lakossági Fórum 2013.03.19.

A tisztviselőtelepi Önkormányzati Egyesület lakossági fórumot tartott 2013.03.19-én, ahol a telepi fásítási program, valamint a forgalomszabályozás került megvitatásra a mintegy 50 fős érdeklődő aktív részvételével.

A tisztviselőtelepen már évek óta problémát jelent a fasorok kiöregedése, aminek következtében rengeteg foghíjas szakasz keletkezett, megtörve az ősök által kialakított harmóniát.

Józsefváros Önkormányzata, már a 2012-es évben is sok fát ültetett a telepen, amihez idén csatlakozott a Tisztviselőtelepi Önkormányzati Egyesület is egy pályázati programmal, amit a Fővárosi Önkormányzat Környezetvédelmi alapjából nyert el. 

A főváros a TÖE pályázatára 1.500.000 forintot ítélt oda, azzal, hogy 25%-ot az egyesületnek kell állnia. A Józsefvárosi Önkormányzat Környezetvédelmi Munkacsoportja felkarolva az ügyet, 500 ezer forinttal támogatja a kezdeményezést.

Az elmúlt időszakban felmértük a foghíjas helyeket, ahová fát lehet ültetni. A fórumon kértük a megjelenteket, hogy legyenek szívesek jelezni, amennyiben egy-egy ilyen fának a gondozását vállalják az ingatlanuk előtt. Ugyanezt kérjük minden olyan ingatlan tulajdonostól is, akik szeretnének fapótlást a házuk elé.

Ennek a programnak a keretében 60 db hegyi juhar telepítésére kerülhet sor - tájékoztatta a jelenlévőket Czuppon Zsolt, elnök. A fák telepítését április elején fogjuk megkezdeni úgy hogy addigra az érintett ingatlan tulajdonosokkal megállapodást kötünk a fák minimális gondozására.

A lakossági fórum másik napirendje a Tisztviselőtelep közlekedési rendjének megreformálása volt, aminek az a célja, hogy minimálisra csökkentse a telepen keresztülvonuló átmenőforgalmat. A tervezetet Reiner Gábor alelnök ismertette a jelenlévőkkel.

Hosszas előkészítő munkát és vitát követően az egyesület választmánya elkészített egy tervezetet, amit az érdeklődők elé terjesztett véleményezés és megvitatás céljából. Már az elején tudható volt, hogy érdekellentétek alakulnak ki a jelenlévők között, hiszen mindenki másképp képzeli el az átmenő forgalom csökkentését. Egy dologban egyetértettek a jelenlévők: a Tisztviselőtelepen egyre elviselhetetlenebb az az átmenő forgalom, amivel menekülő utat keresnek egyesek pl. a Könyves Kálmán körútról az Orczy út irányába...

Nagyon sok hasznos javaslat hangzott el a lehetséges megoldásokra, de az is nyilvánvalóvá vált, hogy nekünk az itt élőknek is szükséges minimális áldozatot hoznunk, hogy nyugodtabban élhessünk... Az egyesület úgy döntött, hogy aki érez magában késztetést, megrajzolhatja a saját javaslatát, amihez a térképet a TÖE biztosítja.

Ezeket az ötleteket összesítve a TÖE választmánya 3-4 javaslatot dolgoz ki, melyet ismételten a lakossági fórum elé terjeszt, hogy kialakítsák a végleges állásfoglalást.

A lakossági fórumon több egyéb javaslat is elhangzott a Tisztviselőtelep szebbé, jobbá tételére amelyeket a TÖE is felkarol.

Google bookmarkTwitterFacebookBlogter.hu