Tisztviselőtelepi Önkormányzati Egyesület

Rózsanyílás ünnepe, 2012

A Tisztviselőtelepi Önkormányzati Egyesület továbbra is ápolva a tradíciókat, rendezte meg a Rózsa Ünnepét.

A TÖE folytatva a nagy elődök 126. évvel ezelőtt elindított, most már hagyománnyá vált ünnepét, rendezte meg június közepén a Rózsanyílás Ünnepét.

A hagyományok szerint erre az összejövetelre mindig a rózsanyílás idején került sor.

Az idei rendezvénynek azonban más apropója is volt.

Az egyesület választmánya úgy döntött, hogy ettől az évtől kezdődően a Tisztviselőtelep Díszpolgára címet ezen jeles alkalommal fogja átadni.

A vendégeket Bolla György, az Ellenőrző Bizottság elnöke köszöntötte, majd átadta a szót Czuppon Zsoltnak, a TÖE frissen választott elnökének, aki rövid köszöntőjében elmondta, hogy nagy jelentőséget tulajdonít ennek az eseménynek, hiszen a rózsa ünnepe szimbolizálta már 126. évvel ezelőtt is és ma is azt a rendkívüli összefogást, együvé tartozást, ami nélkül nem jöhetett volna létre, nem lenne megőrizhető a Tisztviselőtelep. A hagyományok és a polgári miliő megőrzésén túl az egyesület nagy hangsúlyt fektet a tehetségek gondozásában is.

Már évről - évre a TÖE rendezvényein rendszeresen kapnak lehetőséget a telep ifjú zenei tehetségei, hogy bemutatkozhassanak, megmutathassák tudásukat.

Czuppon Zsolt ünnepélyesen bejelentette, hogy mindezen túlmenően az egyesület választmányának döntése alapján a TÖE a 2012-13-as tanévben két telepi diák zenei tanulmányait támogatja a Józsefvárosi Zeneiskolában az éves tandíj finanszírozásával. A támogatott diákok kiválasztására a zeneiskolával közösen szeptemberben kerül sor.

Természetesen az idén is bemutatkozott két telepi, ifjú tehetség.

Blénessy Berta és Szatmári Csaba, a telep ifjú tehetségei énekeltek, akiket Pánczél Kristóf énektanár kísért zongorán. Műsorukat Holczer Irma, tanszakvezető énektanár állította össze és tanította be.

A zeneiskola növendékeinek műsora után került sor „A Tisztviselőtelep Díszpolgára” cím átadására.

Az idén a TÖE választmánya Dr. Benoist György, nyugalmazott idegsebész főorvosnak, adományozta.

Dr. Benoist György 1938-ban született Budapesten. A Tisztviselőtelepi Önkormányzati Egyesület alapító tagja, 1992-94 között az egyesület elnöke.

Tatán érettségizett 1957-ben kitűnő eredménnyel, de 1956-os szerepvállalásáért nem vettek fel az egyetemre.

Ezért Budapestre költözött már 1957-ben, és munka mellett gyógytornászi oklevelet szerzett.

Nem adta fel céljait, és orvosi diplomáját Budapesten summa cum laude minősítéssel 1966-ban szerezte meg, később idegsebész szakvizsgát tett, ezt követően negyven éven keresztül az Országos Idegsebészeti Tudományos Intézet főorvosak orvosaként gyógyította a betegeket, ahonnan 2007-ben főigazgató helyettesként vonult nyugdíjba.

Az Idegsebész Társaság titkári teendőit 12 éven át látta el. Szűkebb szakmáján kívül társadalombiztosítási, egészségpolitikai kérdésekkel foglalkozik a mai napig is.

Tevékenységét 1993-ban Pro Sanitate éremmel ismerték el.

A rendszerváltás után újjászervezett Magyar Orvosi Kamarában alapító tag és 1994 óta a köztestület Etikai Bizottságaiban aktív szerepet vállal.

2006-ban Józsefváros Önkormányzata orvosi tevékenységéért, pedagógiai és közéleti munkájának elismeréseként Józsefvárosi Becsületkereszttel tüntette ki.

2010-ben kiemelkedő szakmai munkájáért Hyppocrates emlékéremmel jutalmazták.

A Tisztviselőtelepre házasságkötése révén került, ahol családjával – immár unokáival is – csaknem 40 éve él.


A díszpolgári cím mellé járó emlékplakettet – amit Nagy Gabriella telepi keramikus készített – Reiner Gábor az egyesület választmányának tagja, a jelvényt és az emléklapot Dr Schmidtné Lengyel Csilla, az egyesület alelnöke adta át.

További képek a rendezvényről ITT tekinthetőek meg.

Google bookmarkTwitterFacebookBlogter.hu