Tisztviselőtelepi Önkormányzati Egyesület

Tisztviselőtelepiek kitüntetése

Minden évben nagy ünnep az augusztus 20-a, de talán az idei számunkra, tisztviselőtelepieknek még ennél is kiemelkedőbb, szívünkhöz közel állóbb.

Közel állóbb, hiszen idén az augusztus 20-a alkalmával adományozott kitüntetések során három (!) tisztviselőtelepi kötődésű személyiség is kapott magas rangú elismerést.

  

Spányi Antal, a Székesfehérvári Egyházmegye megyés püspöke, aki a Magyar Érdemrend Középkeresztjének polgári tagozat kitüntetését kapta.

Spányi Antal 1950. november 30-án született Budapesten, gyermek- és ifjúkorát a Tisztviselőtelepen töltötte, a telepi Széchenyi gimnáziumban érettségizett. 1976-ban szentelték pappá, az esztergomi papnevelő intézetben töltött tanulmányai után. Az esztergomi főegyházmegye szolgálatában tevékenykedett 1976-2003. között. Káplán Ludányhalásziban 1976-77-ig. 1977-83-ig Szécsényben teljesít szolgálatot. 1983-ban Budapestre kerül, ahol Budapest–Középső-Ferencváros káplánja 1988-ig. 1988-tól ugyanitt plébános 1992-ig.

1994-ben pápai káplán címet nyert. 1992-2003 között az Árpád-házi Szent Erzsébet-plébániatemplom plébánosaként szolgált.

1998-ban Paskai László bíboros püspökké szentelte.

II. János Pál pápa 2003-ban székesfehérvári püspökké nevezte ki. 2004-től a Katolikus Rádió vezérigazgatója.

A kitüntetéseket a nemzet szolgálatában, az ország fejlődésének elősegítésében, a haza érdekeinek előmozdításában és az egyetemes emberi értékek gyarapításában kifejtett kimagasló tevékenység elismeréséért adományozzák.

Spányi Antal, Székesfehérvári Egyházmegye megyés püspöke a Magyar Katolikus Rádió működésének megszervezéséért, a Katolikus Karitász elnökeként a rászorulók és az elesettek támogatásáért végzett áldozatos munkája elismeréseként kapta a kitüntetést.

 

Dr. Benoist György, idegsebész szakorvos, az Országos Idegsebészeti Tudományos Intézet nyugalmazott főigazgató-helyettese, főorvos a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjét kapta.

Dr. Benoist György 1938-ban született Budapesten. A Tisztviselőtelepi Önkormányzati Egyesület alapító tagja, 1992-94 között az egyesület elnöke.

Tatán érettségizett 1957-ben kitűnő eredménnyel, ami után - 1956-os szerepvállalásáért -  nem vették fel az egyetemre.

Orvosi diplomáját Budapesten summa cum laude minősítéssel 1966-ban szerezte meg, később idegsebész szakvizsgát tett, ezt követően negyven éven keresztül az Országos Idegsebészeti Tudományos Intézet főorvosaként gyógyította a betegeket, oktatta és nevelte a szakorvos-jelölteket. Az Idegsebész Szakmai Kollégium vezetőségében éveken át dolgozott. Alapító tagja a Nukleáris Medicina Társaságnak és a Magyar Gerincgyógyászati Társaságnak.

2007-ben főigazgató helyettesként vonult nyugdíjba.

1990-től a társadalombiztosítás reformját végző testület egyik, a Parlament által delegált tagja. Részt vett az idegsebészeti beavatkozások szakmai meghatározásainak és a finanszírozás lehetőségeinek összehangolásában

Tevékenységét 1993-ban Pro Sanitate éremmel ismerték el.

2006-ban Józsefváros Önkormányzata orvosi tevékenységéért, pedagógiai és közéleti munkájának elismeréseként Józsefvárosi Becsületkereszttel tüntette ki.

Megalakulása óta több tisztséget töltött be a Magyar Orvosi Kamarában, jelenleg is az Országos Etikai Bizottság tagja. A Kamara 2010-ben kiemelkedő szakmai és köztestületi munkájáért Hyppocrates emlékéremmel jutalmazta.

A Tisztviselőtelepre házasságkötése révén került, ahol csaknem 40 éve él. 2012-től a Tisztviselőtelep Díszpolgára.

A Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitűntetést a népegészségügy területén végzett szakmapolitikai tevékenysége, gyógyító munkája, több évtizedes közéleti munkássága elismeréseként vette át.

 

Dr. Szabó Győző, sebész, traumatológus és mellkas sebész szakorvos, az Országos Baleseti és Sürgősség Intézet nyugalmazott főorvosa szintén a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjét kapta.

Dr. Szabó Győző 1936-ban született Budapesten, 1963 óta él a Tisztviselőtelepen. Tanulmányait a Piarista Iskolában, a Kossuth Lajos. Gimnáziumban, és a Budapesti Orvostudományi Egyetemen végezte. 1961-ben általános orvosi diplomát, majd általános sebészeti, traumatológiai és mellkassebészeti szakképesítéseket, keszon orvosi képesítést,és igazságügyi orvos-szakértői képesítéseket szerezett.

l967-től az Országos Traumatológiai Intézet. munkatársa, 1984-től a Mellkassebészet osztályvezető főorvosa, 2006-ig egyúttal a Módszertani, Szervezési és Informatikai osztály megbízott osztályvezetője. 2008 márciusától nyugdíjas. 2008-tól igazságügyi orvos-szakértő.

Részt vett az első vese-transzplantációs donor szolgáltató kutató csoport munkájában, majd annak vezetője. A hyperbarikus oxygén kamra Magyarországon való első klinikai

alkalmazását végző csoport tagja. A „Politraumatizáció patológiai, klinikai és dokumentációs problémái” kutatás vezetője.

1980-tól 2001 között oktató a Haynal Imre-, majd a Semmelweis Egyetemen postgraduális képzésben, 1990-től az Egészségügyi Továbbképzési Intézetben előadó.

Részt vett a mellkassérültek, ezen belül a politraumatizált mellkassérültek ellátásában,

Magyarországon elsőként az új típusú mellkassebészeti műtétek és eszközök kifejlesztésében a mellkasi sérülések és gerincsérülések ellátására.

Aktív részvevő az Egészségpolitikai Munkacsoport egészségpolitikai programjának kidolgozásában.

Szakmai tevékenységéért Kiváló Munkáért jelvényt, Magyar Mellkas-sebészetért Emlékérem, Semmelweis Egyetem Jubileumi Arany Díszoklevelet kapott.

A Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitűntetést a népegészségügy területén végzett

szakmapolitikai tevékenysége, gyógyító munkája, több évtizedes közéleti munkássága elismeréseként vehette át.

Köszönjük, és ez úton is gratulálunk a kitüntetetteknek!

Google bookmarkTwitterFacebookBlogter.hu