Tisztviselőtelepi Önkormányzati Egyesület

Meghívó: TÖE közgyűlés 2012.04.26.

A TÖE Választmánya 2012. április 26-ra tűzte ki évi rendes közgyűlésének időpontját.

M E G H Í V Ó

  

Értesítjük, hogy a Tisztviselőtelepi Önkormányzati Egyesület éves beszámoló közgyűlését

2012. április 26. 1745 – kor,

a TÖE HÁZBAN tartjuk meg.

Napirendi pontok:

1.)    2011. évi beszámoló

2.)    2011. évi pénzügyi beszámoló

3.)    2012. évi terv

4.)    Tisztújító Közgyűlés időpontjának meghatározása

5.)    Jelölő Bizottság megválasztása

6.)    Egyebek

Amennyiben a közgyűlés a meghirdetett időpontra nem határozatképes, úgy a megjelentek számától független, határozatképes közgyűlést

2012. április 26. 18.00-kor tartjuk meg ugyanazon a helyszínen.

Minden tagunk megjelenésére számítunk.

Felhívjuk továbbá szíves figyelmét, hogy az éves tagdíjak befizetésére

2012. május 25-ig van lehetőség.

E célból a TÖE Házban  április 11-én és 12-én 17:00 órától 18:30-ig ügyeletet tartunk.


Budapest, 2012. 04. 04.

TÖE VÁLASZTMÁNY

Google bookmarkTwitterFacebookBlogter.hu